Dessa personer, medlemmar i vår bostadsrättsförening, sitter i styrelsen.

V. Ordförande

Ann Häggblad
Ordförande

Vice ordförande

Fredrik Fahlskog
Bergström

Vice ordförande

Sekreterare

Mats Carlsson
Sekreterare

Miljö/studieorg.

Johnny Olofsson
Ledamot


 
Ledamot

Sven-Åke Trulsson
Ledamot

Ledamot

Johan Danielsson
Suppleant

Suppleant

Ann-Marie Ekström
Suppleant